Welkom op mijn website

Welkom op mijn website. Sinds 2011 ben ik Tweede Kamerlid voor de VVD. Momenteel ben ik woordvoerder op de dossiers overheid en ICT, normering topinkomens (semi-)publieke sector, Basisregistratie Personen, paspoorten, rijksdienst, rijksvastgoed, ambtenarenzaken en adviesstelsel.

In het verleden ben ik woordvoerder luchtvaart, scheepvaart en ontwikkelingssamenwerking geweest.